Kamion&Bus

Kamion&Bus je vodilna strokovna revija za gospodarska vozila v regiji, ki je prisotna na trgu že večkot 12 let, v letu 2013 je začela izhajati tudi v Sloveniji v slovenskem jeziku. Revija Kamion&Bus je članica mednarodne žirije za izbor “International Truck of the Year”, “International Van of the Year” in “International Bus of the Year“, kot edina revija v tem delu Evrope. Zaradi tega ima ekskluzivno pravico pri objavljanju informacij in predstavitvi najnovejših vozil svojim bralcem. Kamion&Bus redno spremlja vsa dogajanja povezana s kamioni, priklopnimi vozili, avtobusi, dostavnimi vozili ter prevozništvom in s tem povezano industrijo. Revija je tako nepogrešljiv vir informacij, ko gre za gospodarska vozila. Kompetentna strokovna ekipa uredništva izvaja teste, primerjave testov in predstavitve kamionov, avtobusov in dostavnih vozil ter tako zagotavlja bralcem objektivne in strokovne informacije.

Dinamika izdaje: dvomesečnik, 6 krat letno

Distribucija: Revija Kamion&Bus se brezplačno distribuira na primarno ciljno skupino najmočnejših slovenskih podjetij, ki delujejo na področjih kot so: cestni tovorni promet, potniški promet, skladiščenje, spremljajoče prometne dejavnosti in poštne ter kurirske dejavnosti..


KAMION&BUS
Revija o gospodarskih vozilih

Izdajatelj
Business Media d.o.o.
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
e-mail: info@bmslovenia.si
www.bmslovenia.si

Direktor
Nenad Žunec, univ.dipl.ing.

Odgovorni urednik
Boštjan Paušer

Uredniki
mr. sc. Matko Jović, univ.dipl.ing.
prof. dr. sc. Dubravko Majetić, univ.dipl.ing.
Goran Vrga, univ.dipl.ing.

Strokovni sodelavci
Anže Jereb, univ.dipl.org.
Kristjan Čebulj Šubic

Product Manager
Cvjetka Špralja Šakić, univ.dipl.oec.

Marketing
Maja Levstek

Grafični urednik
Vedrana Knez, univ.dipl.ing.

Urednik fotografije
Miroslav Miščević

Tisk
RADIN print

Distribucija
Delo prodaja d.d.

ISSN 2335-2981

Revija Kamion&Bus je članica mednarodne žirije za izbor “International Truck of the Year”, “International Van of the Year” in “International Bus of the Year“.
www.truck-of-the-year.com
www.van-of-the-year.com

Copyright Business Media