Naročite revijo

Naročnina velja za 6 številk od datuma plačila.

Za prejemanje revije na hišni naslov Vas prosimo, da pošljete kopijo naročilnice in plačilnega naloga na e-mail: info@bmslovenia.si s popolnimi podatki (ime pravne / fizične osebe, naslov, ID za DDV).

Oddelek za naročnino
Business Media d.o.o.,
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana
E-pošta: info@bmslovenia.si

Vaše ime

Vaš priimek

Ime pravne osebe, če bo naročnik pravna oseba

Davčna številka, če bo naročnik pravna oseba

Ulica in hišna številka

Poštna številka

Pošta (kraj)

Vaš telefon

Vaš email

Kaj nam še želite sporočiti v zvezi z naročilom