O reviji

Kamion&Bus je vodilna strokovna revija za gospodarska vozila v regiji, ki je prisotna na trgu že večkot 18 let, v letu 2013 je začela izhajati tudi v Sloveniji v slovenskem jeziku. Revija Kamion&Bus je članica mednarodne žirije za izbor “International Truck of the Year”, “International Van of the Year” in “International Bus of the Year“, kot edina revija v tem delu Evrope. Zaradi tega ima ekskluzivno pravico pri objavljanju informacij in predstavitvi najnovejših vozil svojim bralcem. Kamion&Bus redno spremlja vsa dogajanja povezana s kamioni, priklopnimi vozili, avtobusi, dostavnimi vozili ter prevozništvom in s tem povezano industrijo. Revija je tako nepogrešljiv vir informacij, ko gre za gospodarska vozila. Kompetentna strokovna ekipa uredništva izvaja teste, primerjave testov in predstavitve kamionov, avtobusov in dostavnih vozil ter tako zagotavlja bralcem objektivne in strokovne informacije.

Dinamika izdaje: dvomesečnik, 6 krat letno

KAMION&BUS

Revija o gospodarskih vozilih

Izdajatelj
Business Media d.o.o.,
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@bmslovenia.si
www.bmslovenia.si

Direktor
Nenad Žunec, univ.dipl.ing.

Odgovorni urednik
Boštjan Paušer, univ.dipl.org.

Uredniki
mr. sc. Matko Jović, univ.dipl.ing.
prof. dr. sc. Dubravko Majetić, univ.dipl.ing.
Goran Vrga, univ.dipl.ing.

Strokovni sodelavci
Anže Jereb, univ.dipl.org.
Kristjan Čebulj Šubic

Product Manager
Cvjetka Špralja Šakić, univ.dipl.oec.

Marketing
E-pošta: info@bmslovenia.si

Maja Levstek
GSM: 051 382 808
E-pošta: maja.levstek@bmslovenia.si

Grafični urednik
Lucija Gamulin, mag.ing.techn.graph.

Urednik fotografije
Miroslav Miščević

Tisk
RADIN print

Distribucija
Delo prodaja d.d.

ISSN 2335-2981

Revija Kamion&Bus je članica mednarodne žirije za izbor International Truck of the Year, International Van of the Year in International Bus of the Year.
www.truck-of-the-year.com
www.van-of-the-year.com